Chúng tôi tại Kihei Dynasty cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau từ bạn:

  • Thông tin Cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Thông tin Phi Cá nhân: Bao gồm dữ liệu về trình duyệt, thiết bị, địa chỉ IP, và các thông tin sử dụng trang web để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để:

  • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ và nội dung trên trang web của chúng tôi.
  • Gửi thông tin, cập nhật và các tài liệu quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, nếu bạn đã đồng ý nhận chúng.
  • Trả lời các yêu cầu và câu hỏi của bạn.

Chia sẻ Thông tin với Bên Thứ Ba

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như xử lý thanh toán và cung cấp dịch vụ khách hàng.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

Bảo mật Thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Quyền Lợi của Bạn

Bạn có quyền:

  • Truy cập và xem lại thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.
  • Yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.
  • Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Cookie và Công nghệ Theo dõi

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web. Cookie giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Bạn có thể quản lý cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.

Thay đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được công bố. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra chính sách này để cập nhật những thay đổi mới.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại đây.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng Kihei Dynasty! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và cung cấp những trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.